Nowe przepisy poruszania się hulajnogami elektrycznymi

Stało się! 20 maja weszły w życie przepisy zmieniające poruszanie się elektrycznymi hulajnogami. W prawie o ruchu drogowym pojawiła się też definicja hulajnogi elektrycznej, określono, gdzie można nią jeździć, z jakimi prędkościami, a także przewidziano mandaty dla ich użytkowników.

Hulajnogi elektryczne opanowały polskie miasta i już dawno stały się pewnego rodzaju problemem dla pozostałych uczestników ruchu – aut, pieszych czy rowerzystów. Nie pomagał brak jasnych przepisów dla użytkowników tych pojazdów. Na szczęście od 20 maja wszystko jest już jasne. W prawie o ruchu drogowym zagościła oficjalna definicja hulajnogi elektrycznej, poznaliśmy też zasady poruszania się tymi urządzeniami.

„Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”.

Znalazła się też definicja dla pozostałych typów urządzeń wspomagających ruch:

„Urządzenia wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzanego siłą mięśni. Mogą to być m.in.: rolki, wrotki, deskorolki czy hulajnogi (bez napędu elektrycznego)”,

oraz

„Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przykładowo popularne seagwaye, hoverboardy czy elektryczne deskorolki”.

Gdzie można jeździć na urządzeniach wspomagających ruch?

Na urządzeniach wspomagających ruch można poruszać się:
– na chodniku oraz drodze na pieszych,
– na drodze rowerowej

Nie można poruszać się nimi po jezdni dla samochodów. Należy korzystać też z przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez ulice.

Gdzie można jeździć na hulajnogach elektrycznych?

Poruszanie się przy użyciu hulajnogi elektrycznej, możliwe jest po:
– ścieżce rowerowej lub pasie ruchu przeznaczonego dla rowerów,
– drodze dla pieszych i rowerów (w przypadku ciągu pieszo-rowerowego),
– jezdni w przypadku gdy nie ma ścieżki rowerowej, a na jezdni jest dopuszczalna prędkość maksymalna to 30 km/h,
– wyjątkowo po chodniku lub drodze dla pieszych w przypadku gdy nie ma ścieżki rowerowej, a na jezdni dopuszczone jest poruszanie się aut z prędkością większą niż 30 km/h.
– na hulajnodze elektrycznej nie można jechać po przejściu dla pieszych.

Gdzie można jeździć na urządzeniach transportu osobistego?

Przy pomocy urządzeń transportu osobistego, możemy poruszać się po:
– ścieżce rowerowej
– drodze dla pieszych i rowerów (w ciągu pieszo-rowerowym),
– wyjątkowo po chodniku (gdy nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów).

Urządzeniami transportu osobistego nie możemy poruszać się po jezdniach, pasach dla rowerów oraz po przejściach dla pieszych.

Jak poruszać się wymienionymi pojazdami i urządzeniami?

Ustawodawca przewiduje pewne obowiązki przy poruszaniu się wszystkimi wyżej wymienionymi urządzeniami:
– jazda z prędkością zapewniającą panowanie nad urządzeniem, uwzględniając panujące aktualnie warunki,
– na chodniku poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych,
– należy zachować szczególną, ostrożność poruszając się po chodniku i drodze dla pieszych,
– należy ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać poruszania się mu po chodniku,
– na ścieżce rowerowej poruszać się prawą stroną,
– podczas wymijania/omijania/wyprzedzania zachować bezpieczny dystans od innych uczestników ruchu,
– dodatkowo przed wyprzedzaniem upewnić się, czy nie utrudnimy nikomu poruszania się naszym manewrem i czy mamy wystarczająco dużo miejsca, na bezpieczne przeprowadzenie manewru wyprzedzania,
– zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującemu się na przejściu,

Za pomocą hulajnogi elektrycznej, urządzeń wspomagających ruch i urządzeń transportu osobistego, nie możemy:
– poruszać się po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości czy po zażyciu narkotyków,
– przewozić drugiej osoby, dużego ładunku czy zwierząt,
– ciągnąć dodatkowego pojazdu lub ładunku,
– czepiać się innych pojazdów,
– poruszać się tyłem.

Parkowanie, prędkość i wiek użytkowników hulajnogi elektrycznej

Poruszanie się hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego jest ograniczone maksymalną prędkością wynoszącą do 20 km/h.

Dla osób, które nie ukończyły 18 lat, wymaganym dokumentem do poruszania się hulajnogą elektryczną będzie – karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Dzieci do lat 10 nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego po drodze, możliwe jest jedynie kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez nie tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

Hulajnogi muszą być parkowane na chodniku w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku takiego miejsca hulajnogę należy zaparkować:
– jak najbliżej krawędzi chodnika, krawędzi najbardziej oddalonej od jezdni,
– ustawić równolegle do krawędzi chodnika,
– pozostawiając min 1,5 wolnego miejsca na chodniku,
– dbając, by nie utrudniała ona ruchu pieszym.

Co to jest e-sport i jak stać mistrzem?

Mandaty dla osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi

Ustawodawca przewidział szereg kar w postaci mandatów za nieprawidłowe stosowanie się do obowiązujących przepisów. Karę otrzymamy za:
– poruszanie się powyższymi urządzeniami czy pojazdami po chodniku z prędkością wyższą niż prędkość pieszego,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku,
– poruszania się powyższymi urządzeniami, naruszając inne przepisy o ruchu drogowym.

Hulajnogi elektryczne będą mogły być usunięte z drogi na koszt właściciela gdy zostaną pozostawione w niedozwolonym miejscu, miejscu utrudniającym ruch lub zagrażającym bezpieczeństwu ruchu innych pojazdów czy pieszych.

1 komentarz w temacie “Nowe przepisy poruszania się hulajnogami elektrycznymi

Dodaj komentarz